วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บิ๊กซีการเคหะพระราม2 นาย ธนาคาร วรักษ์จุนเกียรติ 915-0-13880-9 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บิ๊กซีการเคหะพระราม2 นายธนาคาร วรักษ์จุนเกียติ 173-0-14769-0 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) บิ๊กซีพระราม 2 (การเคหะ) นาย ธนาคาร วรักษ์จุนเกียรติ 619-2-25373-8 ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) เซ็นทรัล พระรามที่ 2 นาย ธนาคาร วรักษ์จุนเกียรติ 224-2-20222-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บิ๊กซีการเคหะพระราม2 นาย ธนาคาร วรักษ์จุนเกียรติ 403-1-22190-8 ออมทรัพย์